تدریس زبان
سایت ابزارها قالب آموزگار رایگان تبليغات شما در اينجا تبليغات شما در اينجا
موضوعات سايت
ارتباط زنده با مدير
ديگر امکانات
ابزارها قالب

خط کرسیو انگلیسی

خط کرسیو انگلیسی یکی از پرطرفدار ترین مطالبی است که تا به حال در این سایت قرار داده شده است.

تا به حال در این سایت سه مطلب درباره ی خط کرسیو انگلیسی (خط پیوسته) قرار داده شده است. به خاطر خواسته ی یکی از کاربران ما یک مطلب دیگر در این باره در سایت قرار دادیم. تفاوت این مطلب با مطلب های قبلی این است که منظم تر و کامل تر است و شما راحت تر می توانید حروف را در این مطلب تشخیص دهید.

از آن گذشته ، درباره ی خط کرسیو انگلیسی باید گفت که به شما کمک می کند تا زبان انگلیسی را سریع تر و زیبا تر بنویسید. اگر تا به حال نوشته های انگلیسی پزشکان را دیده باشید متوجه می شوید نگارش این خط در کل چگونه است.

اگر شما سال هاست که انگلیسی کار می کنید و هنوز نمی توانید با سرعتی که می خواهید بنویسید استفاده از این خط به شما پیشنهاد می شود.

توجه داشته باشید برای این که بتوانید طرز نوشتن به این شیوه را یاد بگیرید باید به دفعات زیاد این خط را در دفتر خطر خود تمرین کنید (مانند دانش آموزان مدارس ابتدایی که برای یاد گرفتن خط فارسی چندین بار آن را در دفتر خود می نویسند.)

آموختن این خط بسیار ساده است به شرط این که بسیار تکرار شود.

در جدول زیر شما می توانید با کلیک کردن بر روی لینک تصاویر ، تصویر متحرک هر حرف یا عدد را ببینید. متحرک بودن تصاویر می تواند به شما کمک کند که طرز صحیح نوشتن حروف با استفاده از این خط را بیاموزید.

 

لینک تصویر متحرک


 

تصویر ثابت


 

حرف یا عدد


http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_0.gif

طرز نوشتن عدد 0 با کمک خط کرسیو

0

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_1.gif

طرز نوشتن عدد 1 به وسیله ی خط کرسیو

1

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_2.gif

طرز نوشتن عدد 2 به وسیله ی خط کرسیو

2

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_3.gif

طرز نوشتن عدد 3 به وسیله ی خط کرسیو

3

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_4.gif

طرز نوشتن عدد 4 به وسیله ی خط کرسیو

4

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_5.gif

طرز نوشتن عدد 5 به وسیله ی خط کرسیو

5

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_6.gif

طرز نوشتن عدد 6 به وسیله ی خط کرسیو

6

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_7.gif

طرز نوشتن عدد 7 به وسیله ی خط کرسیو

7

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_8.gif

طرز نوشتن عدد 8 به وسیله ی خط کرسیو

8

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_9.gif

طرز نوشتن عدد 9 به وسیله ی خط کرسیو

9

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_a.gif

طرز نوشتن عدد a به وسیله ی خط کرسیو

a

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_a.gif

طرز نوشتن حرف A به وسیله ی خط کرسیو

A

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_b.gif

طرز نوشتن حرف b به وسیله ی خط کرسیو

b

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_b.gif

طرز نوشتن حرف B به وسیله ی خط کرسیو

B

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_c.gif

طرز نوشتن حرف c به وسیله ی خط کرسیو

c

 

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_c.gif

طرز نوشتن حرف C به وسیله ی خط کرسیو

C

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_d.gif

طرز نوشتن حرف d به وسیله ی خط کرسیو

d

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_d.gif

طرز نوشتن حرف D به وسیله ی خط کرسیو

D

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_e.gif

طرز نوشتن حرف e به وسیله ی خط کرسیو

e

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_e.gif

طرز نوشتن حرف E به وسیله ی خط کرسیو

E

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_f.gif

طرز نوشتن حرف f به وسیله ی خط کرسیو

f

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_f.gif

طرز نوشتن حرف F به وسیله ی خط کرسیو

F

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_g.gif

طرز نوشتن حرف g به وسیله ی خط کرسیو

g

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_g.gif

طرز نوشتن حرف G به وسیله ی خط کرسیو

G

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_h.gif

طرز نوشتن حرف h به وسیله ی خط کرسیو

h

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_h.gif

طرز نوشتن حرف H به وسیله ی خط کرسیو

H

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_i.gif

طرز نوشتن حرف i به وسیله ی خط کرسیو

i

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_i.gif

طرز نوشتن حرف I به وسیله ی خط کرسیو

I

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_j.gif

طرز نوشتن حرف j به وسیله ی خط کرسیو

j

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_j.gif

طرز نوشتن حرف J به وسیله ی خط کرسیو

J

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_k.gif

طرز نوشتن حرف k به وسیله ی خط کرسیو

k

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_k.gif

طرز نوشتن حرف K به وسیله ی خط کرسیو

K

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_l.gif

طرز نوشتن حرف l به وسیله ی خط کرسیو

l

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_l.gif

طرز نوشتن حرف L به وسیله ی خط کرسیو

L

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_m.gif

طرز نوشتن حرف m به وسیله ی خط کرسیو

m

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_m.gif

طرز نوشتن حرف M به وسیله ی خط کرسیو

M

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_n.gif

طرز نوشتن حرف n به وسیله ی خط کرسیو

n

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_n.gif

طرز نوشتن حرف N به وسیله ی خط کرسیو

N

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_o.gif

طرز نوشتن حرف o به وسیله ی خط کرسیو

o

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_o.gif

طرز نوشتن حرف O به وسیله ی خط کرسیو

O

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_p.gif

طرز نوشتن حرف p به وسیله ی خط کرسیو

p

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_p.gif

طرز نوشتن حرف P به وسیله ی خط کرسیو

P

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_q.gif

طرز نوشتن حرف q به وسیله ی خط کرسیو

q

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_q.gif

طرز نوشتن حرف Q به وسیله ی خط کرسیو

Q

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_r.gif

طرز نوشتن حرف r به وسیله ی خط کرسیو

r

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_r.gif

طرز نوشتن حرف R به وسیله ی خط کرسیو

R

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_s.gif

طرز نوشتن حرف s به وسیله ی خط کرسیو

s

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_s.gif

طرز نوشتن حرف S به وسیله ی خط کرسیو

S

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_t.gif 

طرز نوشتن حرف t به وسیله ی خط کرسیو

t

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_t.gif

طرز نوشتن حرف T به وسیله ی خط کرسیو

T

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_u.gif

طرز نوشتن حرف u به وسیله ی خط کرسیو

u

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_u.gif

طرز نوشتن حرف U به وسیله ی خط کرسیو

U

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_v.gif

طرز نوشتن حرف v به وسیله ی خط کرسیو

v

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_v.gif

طرز نوشتن حرف V به وسیله ی خط کرسیو

V

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_w.gif

طرز نوشتن حرف w به وسیله ی خط کرسیو

w

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_w.gif

طرز نوشتن حرف W به وسیله ی خط کرسیو

W

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_x.gif

طرز نوشتن حرف x به وسیله ی خط کرسیو

x

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_x.gif

طرز نوشتن حرف X به وسیله ی خط کرسیو

X

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_y.gif

طرز نوشتن حرف y به وسیله ی خط کرسیو

y

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_y.gif

طرز نوشتن حرف Y به وسیله ی خط کرسیو

Y

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_z.gif

طرز نوشتن حرف z به وسیله ی خط کرسیو

z

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_z.gif

طرز نوشتن حرف Z به وسیله ی خط کرسیو

Z

 

نويسنده: admin || تعداد بازديد از اين مطلب: 3772 || javascript:SendComment(871)ديدگاه ها () || ارسال شده در تاريخ: شنبه 11 مرداد 1393
ديدگاه هاي کاربران
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اين نظر توسط hoom در تاريخ 5 سال پیش و 20:14 دقيقه ارسال شده است

Thank you so much because of this website and all useful items

اين نظر توسط امینه در تاريخ 7 سال پیش و 12:05 دقيقه ارسال شده است

سایت مفید و کــــــاربردی یعنی این سایت دست گلتون درد نکنه استفاده کردیم

تبلیغات

سایت ابزارها قالب

آموزگار رایگان

تبلیغات شما در اینجا

تبليغات
آمار
تاريخ امروز: جمعه 08 بهمن 1400
 • تعداد مطالب: 996
 • تعداد ديگاه ها: 136
 • تعداد اعضا: 745
 • بازديد امروز: 525
 • بازديد ديروز: 438
 • ورودي گوگل امروز: 2
 • ورودي گوگل ديروز: 2
 • بازديد سال: 9,391
 • بازديد کلي: 3,730,238

 • افراد آنلاين: 4
 • آي پي شما: 23.20.20.52
 • مرورگر شما:
 • سيستم عامل شما:
 • تبليغات
  محل تبليغات شما محل تبليغات شما
  سایت freeenglish ایجاد شده برای تمرکز تخصصی روی آموزش زبان انگلیسی
  در خبرنامه ي سايت عضو شويد و تمام مطالب سايت را در ايميل خود دريافت کنيد و از اخبار سايت باخبر شويد.
  شما مي توانيد خيلي ساده با وارد کردن ايميل خود در فرم زير عضو خبرنامه ي سايت شويد.

  همه ي مطالب اين سايت متعلق به "تدریس زبان" است و هر گونه کپي برداري از مطالب و قالب آن حرام و غيرقانوني بوده و پيگرد قانوني دارد.