loading...
تدریس زبان
آخرین ارسال های انجمن

آموزش خط پیوسته ی انگلیسی به وسیله ی تصویر متحرک

admin بازدید : 3888 شنبه 11 مرداد 1393 نظرات (2)

خط کرسیو انگلیسی

خط کرسیو انگلیسی یکی از پرطرفدار ترین مطالبی است که تا به حال در این سایت قرار داده شده است.

تا به حال در این سایت سه مطلب درباره ی خط کرسیو انگلیسی (خط پیوسته) قرار داده شده است. به خاطر خواسته ی یکی از کاربران ما یک مطلب دیگر در این باره در سایت قرار دادیم. تفاوت این مطلب با مطلب های قبلی این است که منظم تر و کامل تر است و شما راحت تر می توانید حروف را در این مطلب تشخیص دهید.

از آن گذشته ، درباره ی خط کرسیو انگلیسی باید گفت که به شما کمک می کند تا زبان انگلیسی را سریع تر و زیبا تر بنویسید. اگر تا به حال نوشته های انگلیسی پزشکان را دیده باشید متوجه می شوید نگارش این خط در کل چگونه است.

اگر شما سال هاست که انگلیسی کار می کنید و هنوز نمی توانید با سرعتی که می خواهید بنویسید استفاده از این خط به شما پیشنهاد می شود.

توجه داشته باشید برای این که بتوانید طرز نوشتن به این شیوه را یاد بگیرید باید به دفعات زیاد این خط را در دفتر خطر خود تمرین کنید (مانند دانش آموزان مدارس ابتدایی که برای یاد گرفتن خط فارسی چندین بار آن را در دفتر خود می نویسند.)

آموختن این خط بسیار ساده است به شرط این که بسیار تکرار شود.

در جدول زیر شما می توانید با کلیک کردن بر روی لینک تصاویر ، تصویر متحرک هر حرف یا عدد را ببینید. متحرک بودن تصاویر می تواند به شما کمک کند که طرز صحیح نوشتن حروف با استفاده از این خط را بیاموزید.

 

لینک تصویر متحرک


 

تصویر ثابت


 

حرف یا عدد


http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_0.gif

طرز نوشتن عدد 0 با کمک خط کرسیو

0

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_1.gif

طرز نوشتن عدد 1 به وسیله ی خط کرسیو

1

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_2.gif

طرز نوشتن عدد 2 به وسیله ی خط کرسیو

2

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_3.gif

طرز نوشتن عدد 3 به وسیله ی خط کرسیو

3

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_4.gif

طرز نوشتن عدد 4 به وسیله ی خط کرسیو

4

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_5.gif

طرز نوشتن عدد 5 به وسیله ی خط کرسیو

5

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_6.gif

طرز نوشتن عدد 6 به وسیله ی خط کرسیو

6

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_7.gif

طرز نوشتن عدد 7 به وسیله ی خط کرسیو

7

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_8.gif

طرز نوشتن عدد 8 به وسیله ی خط کرسیو

8

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_9.gif

طرز نوشتن عدد 9 به وسیله ی خط کرسیو

9

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_a.gif

طرز نوشتن عدد a به وسیله ی خط کرسیو

a

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_a.gif

طرز نوشتن حرف A به وسیله ی خط کرسیو

A

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_b.gif

طرز نوشتن حرف b به وسیله ی خط کرسیو

b

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_b.gif

طرز نوشتن حرف B به وسیله ی خط کرسیو

B

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_c.gif

طرز نوشتن حرف c به وسیله ی خط کرسیو

c

 

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_c.gif

طرز نوشتن حرف C به وسیله ی خط کرسیو

C

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_d.gif

طرز نوشتن حرف d به وسیله ی خط کرسیو

d

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_d.gif

طرز نوشتن حرف D به وسیله ی خط کرسیو

D

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_e.gif

طرز نوشتن حرف e به وسیله ی خط کرسیو

e

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_e.gif

طرز نوشتن حرف E به وسیله ی خط کرسیو

E

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_f.gif

طرز نوشتن حرف f به وسیله ی خط کرسیو

f

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_f.gif

طرز نوشتن حرف F به وسیله ی خط کرسیو

F

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_g.gif

طرز نوشتن حرف g به وسیله ی خط کرسیو

g

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_g.gif

طرز نوشتن حرف G به وسیله ی خط کرسیو

G

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_h.gif

طرز نوشتن حرف h به وسیله ی خط کرسیو

h

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_h.gif

طرز نوشتن حرف H به وسیله ی خط کرسیو

H

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_i.gif

طرز نوشتن حرف i به وسیله ی خط کرسیو

i

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_i.gif

طرز نوشتن حرف I به وسیله ی خط کرسیو

I

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_j.gif

طرز نوشتن حرف j به وسیله ی خط کرسیو

j

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_j.gif

طرز نوشتن حرف J به وسیله ی خط کرسیو

J

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_k.gif

طرز نوشتن حرف k به وسیله ی خط کرسیو

k

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_k.gif

طرز نوشتن حرف K به وسیله ی خط کرسیو

K

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_l.gif

طرز نوشتن حرف l به وسیله ی خط کرسیو

l

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_l.gif

طرز نوشتن حرف L به وسیله ی خط کرسیو

L

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_m.gif

طرز نوشتن حرف m به وسیله ی خط کرسیو

m

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_m.gif

طرز نوشتن حرف M به وسیله ی خط کرسیو

M

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_n.gif

طرز نوشتن حرف n به وسیله ی خط کرسیو

n

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_n.gif

طرز نوشتن حرف N به وسیله ی خط کرسیو

N

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_o.gif

طرز نوشتن حرف o به وسیله ی خط کرسیو

o

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_o.gif

طرز نوشتن حرف O به وسیله ی خط کرسیو

O

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_p.gif

طرز نوشتن حرف p به وسیله ی خط کرسیو

p

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_p.gif

طرز نوشتن حرف P به وسیله ی خط کرسیو

P

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_q.gif

طرز نوشتن حرف q به وسیله ی خط کرسیو

q

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_q.gif

طرز نوشتن حرف Q به وسیله ی خط کرسیو

Q

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_r.gif

طرز نوشتن حرف r به وسیله ی خط کرسیو

r

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_r.gif

طرز نوشتن حرف R به وسیله ی خط کرسیو

R

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_s.gif

طرز نوشتن حرف s به وسیله ی خط کرسیو

s

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_s.gif

طرز نوشتن حرف S به وسیله ی خط کرسیو

S

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_t.gif 

طرز نوشتن حرف t به وسیله ی خط کرسیو

t

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_t.gif

طرز نوشتن حرف T به وسیله ی خط کرسیو

T

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_u.gif

طرز نوشتن حرف u به وسیله ی خط کرسیو

u

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_u.gif

طرز نوشتن حرف U به وسیله ی خط کرسیو

U

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_v.gif

طرز نوشتن حرف v به وسیله ی خط کرسیو

v

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_v.gif

طرز نوشتن حرف V به وسیله ی خط کرسیو

V

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_w.gif

طرز نوشتن حرف w به وسیله ی خط کرسیو

w

http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_w.gif

طرز نوشتن حرف W به وسیله ی خط کرسیو

W

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_x.gif

طرز نوشتن حرف x به وسیله ی خط کرسیو

x

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_x.gif

طرز نوشتن حرف X به وسیله ی خط کرسیو

X

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_y.gif

طرز نوشتن حرف y به وسیله ی خط کرسیو

y

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_y.gif

طرز نوشتن حرف Y به وسیله ی خط کرسیو

Y

  http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animationl_z.gif

طرز نوشتن حرف z به وسیله ی خط کرسیو

z

 http://up.freeenglish.ir/up/englishshop/freeenglish/pictures/140/cursive/gif/animation_z.gif

طرز نوشتن حرف Z به وسیله ی خط کرسیو

Z

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط hoom در تاریخ 1395/09/12 و 20:14 دقیقه ارسال شده است

Thank you so much because of this website and all useful items

این نظر توسط امینه در تاریخ 1393/07/27 و 12:05 دقیقه ارسال شده است

سایت مفید و کــــــاربردی یعنی این سایت دست گلتون درد نکنه استفاده کردیم


کد امنیتی رفرش
تبلیغات

سایت ابزارها قالب

آموزگار رایگان

تبلیغات شما در اینجا

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  کدام بخش سایت برای شما مفیدتر بود؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 996
 • کل نظرات : 136
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 745
 • آی پی امروز : 115
 • آی پی دیروز : 187
 • بازدید امروز : 351
 • باردید دیروز : 477
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 2,097
 • بازدید ماه : 11,542
 • بازدید سال : 147,064
 • بازدید کلی : 4,094,566
 • کدهای اختصاصی