loading...
تدریس زبان
آخرین ارسال های انجمن

آموزش مكالمه انگليسي -----> در بيمارستان ( hospital )

admin بازدید : 6677 یکشنبه 29 ارديبهشت 1392 نظرات (0)

1-   ميخواهم وقت بگيرم

I would like to make an appointment.

2-   اين علائم را پيش از اين هم داشته ام.

  I had these symptoms before.

3- نسبت به پني سيلين حساسيت دارم

I am allergic to penicillin

4- به نوار چسب  (چسب زخم) حساست دارم.

  I am allergic to adhesive plaster.

5- حق ويزيت چقدر است؟

What are the fees?

6- تشخيص بيماري چيست؟ آيا جدي است؟

What is the diagnostic? Is it serious?

7- هر چند وقت بايد پانسمان را عوض كنم؟

How often do I need to change the dressing.

8- كي بايد براي معاينه مجدد باز گردم؟

When do I return for checkups?

9- چگونه بايد اين دارو را بخورم؟

How do I take this medication?

10- چه مدت بايد اين درمان را ادامه دهم؟

How long I should follow this treatment? 

11- آيا بايد وقت مجدد بگيرم؟

Do I have to make another appointment?

12- ممكن است خانواده من را مطلع سازيد (مثلا بعد از بستري شدن).  

Can you please contact my family?

13- آيا درد داريد؟  

Are you in pain?

14- آيا براي اين حالت پيش از اين درمان شده ايد.

Have you been treated for this condition before?

15- آيا امروز اجابت مزاج داشته ايد؟

Have you had a bowel movement?

 

16- آيا بيماري فشار خون داريد؟

Do you have high blood pressure?

17- آيا براي اين بيماري عكس هم گرفته ايد؟

Have you ever had an X-ray for this disease?

18- براي (ارائه به) بيمه به گواهي پزشكي نياز دارم.

I need a medical certification for insurance.

19- بايد از خونتان نمونه برداري كنيد.

You need to take a blood sample.

20- بايد آمپول بزنيد.

You need to get an injection.

21- بگذاريد درجه حرارتان را بگيرم.

Let me take your temperature.

22- بگذاريد نبضتان را بگيرم.

  Let me take your puls.

 

23-با يد پزشك متخصص قلب شما را معاينه كند.

You need to be checked by a heart specialist.

24- لطفا اين فرم پذيرش را پر كنيد.

Please fill out this admission form.

  25- اين دستوراتي است كه بعد از ترخيص بايد مراعات كنيد.

  Here are the instructions you need to follow after your discharge.

26- بدون اينكه پرستار را مطلع كنيد نبايد از تختتان بلند شويد.

You must not leave your bed without informing the nurse.

27- شركت بيمه درماني شما كدام است.

What health insurance do you have?

 

28- كدام يك از اعضاء خانواده شما به اين بيماري مبتلا هستند.

 

Which of your family member are infected with this disease?

 

29- در سوابق خانوادگي شما آيا بيماري ارثي اي وجود دارد.

 

Do you have a genetic disease in youe family history?

 

30- اين يك بيماري انگلي است.

 

This is a parasitic disease.

 

31- لطفا جواب آزمايشتان را به من بدهيد.

 

Let me have your laboratory tests.

 

32- جدول واكسيناسيون فرزندتان را به من بدهيد.

 

Show me the vaccination record of youe child.

 

33- آيا درد شما دائمي است يا متناوب است (گه گاه ول ميكند و باز ميگيرد).

 

33- Is the pain steady or intermittent?

 

34- درد قولنج دارم.

 

I have a crampy pain.

 

35- محل دقيق درد را نشان دهيد.

 

Point to the exact place.

 

36- آيا عوارض هم وجود دارد؟

 

Are there ant side effects?

 

37- لطفا اين نسخه را بپيچيد.

 

Please make up this prescription.

 

38- اثر دارو از كي شروع خواهد شد؟

When will the medication start to work?

 

39- من بيماري قند دارم.

 

I am a diabetic.

 

40- شما دچار مسموميت غذائي شده ايد.

 

You have a food poisoning problem.

 

41- براي اسهال / يبوست دارو ميخواهم.

 

I need a medication for diarrhea / constipation.

 

42- دستم تاول زده است.

 

There is a blister on my hand.

 

43- پوست تنم دچار خشكيدگي شديدي شده است.

 

Ther is a serious dehydration in my skin.

 

44- پاشنه پايم ميخچه دارد.

 

There are some corns in my sole.

 

45- داروئي براي سرفه هاي خشك ميخواهم.

 

I need a medication for a dry coughing.

 

46- داروئي براي سرفه هاي همراه با اخلاط ميخواهم.

 

I need a medication for a productive coughing.

 

47- پمادي براي گزيدگي حشره (پشه) ميخواهم.

 

I need an ointment for an insect bite.

 

48- دچار سوء هاضمه شده ام.

 

I have indigestion.

 

49- شبها از بي خوابي رنج مي برم.

 

I suffer from insomnia at nights.

 

50- تنم خارش دارد.

 

My skin is itching.

 

51- بيماري سفر دارم (هنگام مسافرت حال تهوع به من دست ميدهد).

 

I have motion sickness.

 

52- پايم رگ به رگ شده است.

 

My leg has sprained.

 

53- اين پماد روي محل بماليد.

 

Apply this ointment to the effected area.

 

54- بيش از مقدار دستور داده شده استفاده نكنيد.

 

Do not take more than the prescribes dose.

 

55- اين دارو را تا آخر دو مرتبه در روز بخوريد.

 

Take his medication tow times a day untill the supply is finished.

 

56- اين قطره را در روز دو بار در چشمتان بچكانيد.

 

Instill the drops into your eyes to times a day.

 

57- از وقتي كه دارويم تمام شده ادامه درمان را متوقف كرده ام.

 

I stopped following the treatmen scince the supply ran out.

 

58- نميتوانسم قرص را قورت بدهم.

 

I could not swallow the pills.

 

59- چون از اثرات جانبي احتمالي نگران بودم خوردن دارو را متوقف كردم.

 

I stpped taking the drug scince I was worried about possible side effects.

 

60- از لحاظ بينائي مشكل دارم.

 

I have problem with my eyesight.

 

61- آيا ميتوانم روزه بگيرم.

 

Can I fast at this time.

 

62- بايد به من اجازه داده شود كه در مواقع مشخص نماز بخوانم.

 

I must be allowed to pray at specific times.

 

63- شما بايد تحت عمل جراحي قرار بگيريد.

 

You ought to have an operation.

 

64- (در بيمارستان) خواهشمندم سر تخت را بالا بياوريد.

 

Please raise the head of the bed.

 

65- لطفا كركره ها را ببنديد.

 

Please close the shutters.

 

66- اگر ميشود پرده ها را بكشيد.

 

Please close the cutrain, if possible.

 

67- آيا ميتوانيد اشياء قيمتي من را در محل امني قرار دهيد؟

 

Could you please put my valuables into a locked safe.

 

68- چند وقت است كه اين حالت را داريد؟

How long have you felt this way?

 

69- آيا دوست داريد با كسي از طرف شما تماس بگيريم؟

 

Do you want us to contact one of you?

 

70- آيا ميتوانيد زانوهايتان را خم كنيد؟

 

Can you bend your knees?

 

71- آيا احساس خواب آلودگي ميكنيد؟

 

Are you drowsy.

 

72- آيا حال تهوع داريد.

 

Are you nauseated

 

73- سرم گيج ميرود.

 

I am dizzy.

 

74- آخرين عادت ماهيانه تان كي بوده است؟

 

When was your last period?

 

75- شما بايد به بخش مراقبتهاي ويژه منتقل شويد.

 

You will need to be transferred to the intensive care unit.

 

76- آيا دخانيات مصرف ميكنيد؟

 

Do you smoke?

 

77- الان بخيه ميزنم.

 

I am going to put in stitches.

 

78- بخيه ها بايد هفته ديگر برداشته شوند.

 

The stitches should be removed in a week.

 

79- شما بايد از كمپرس آب سرد استفاده كنيد.

 

You need to apply cold compresses.

 

80- قبل از عكس بايد از يك ملين استفاده كنيد.

 

You have to take a laxative bofre to x-rate.

 

81- خواهش ميكنم دراز بكشيد.

 

Please lie down.

 

82- نفس عميق بكشيد و آن را نگه داريد سپس خارج كنيد.

 

Take a deep breath and hold it then let the breath out.

 

83- منتظر باشيد تا صدايتان بزنيم.

 

Please wait until we call you.

 

84- آيا بايد همين الان عمل بشوم.

 

Must I have the operation right away?.

 

85- آيا عمل ميتواند به تاخير بيافتد؟

 

Can the operation wait?

 

86- لازم است كه به منظور رضايت دادن به اينكه عمل شويد اينجا را امضاء كنيد.

 

You need to sign a consent form for the operation.

 

87- آيا از بيماريهائي مانند ناراحتي قلبي و يا اختلال تنفس رنج ميبريد؟

 

Do you suffer from any illness such as heart disease or a pulmonary disorder?

 

88- احساس بي قراري شديدي دارم.

 

I feel an extreme agitation.

 

89- آيا در خانواده شما كسي بود كه با داروي بي هوشي واكنشي (نامطلوب) داشته باشد؟

 

Has anyone in your family ever had a reaction to an anesthetic?

 

90- بعد از تزريق نبايد به تنهائي بلند شويد.

 

You must not get on your own after the injection.

 

91- جراحي شما به صورت بي حسي موضعي انجام ميشود.

 

Your operation will be with a local anesthetic

 

92- ميخواهم يك نفر به من ياد بدهد كه چگونه با چوب زير بغل راه بروم.

 

I would like someone to shoe me how to walk with crutches.

 

93- كي ميتوانم فعاليتهاي معمولي خود را از سر بگيرم؟

 

When can I resume my normal activities.

 

94- چه احتياطهائي را بايد انجام دهم؟

 

What precautions must I take?.

 

95- بتدريج فعاليتهايتان را به صورتي كه تذكر داده شد افزايش دهيد.

 

Gradually increase your activities as instructed.

 

96- از بالا رفتن غير ضروري از پله ها اجتناب كنيد.

 

Avoid climbing unnecessary stairs.

 

97- از ورزش زياد (فعاليت زياد) اجتناب كنيد.

 

Avoid overexertion

 

98- اگر سوالي داشتيد ترديد به خود راه ندهيد. از ما سوال كنيد.

 

 Don't hesitate to call us if you have any question.

 

99- با چه وسيله اي به منزل بر ميگريد.

 

How are you travelling home.

 

100- زخم محل عملم (برش) متورم است.

 

My incision is swollen.

 

101- زخم محل عملم (برش) ترشحات چركي دارد.

 

My incision is oozing pus.

 

102- اشتها ندارم.

 

I have no appetite.

 

103- احساس افسردگي ميكنم

 

I am feeling depressed.

 

104- از سوزن و سرنگ مشترك استفاده نكنيد.

 

Do not share syringes and needles.

 

105- ضمن پرستاري از يك بيمار مبتلا به ايدز خراش برداشتم.

 

I Pricked myself while caring for an AIDS patient.

 

106- چه مدت طول خواهد كشيد كه خون از نظر ايدز مثبت شود.

 

How long does it take to become HIV positive.

 

107- احتمال اينكه بيماري در من ظاهر شود چقدر است؟

 

What chance I have of developing the illness.

 

108- نميدانم تا چه مدت از عهده خودم بر مي آيم (كه كارهايم را خودم انجام دهم)

 

I wonder how long I can manage myself.

 

109- به كمكهاي عاطفي احتياج دارم (مثلا چون روحيه ام ضعيف شده)

 

I need emotional support.

 

110- شما دچار عفونت ريوي شده ايد.

 

You have a lung infection.

 

111- چگونه از اين دستگاه بخور استفاده كنم؟

 

How to use this inhaler?

 

112- بيني ام گرفته است.

 

I have a stuffy nosy.

 

113- بيني ام آبريزي دارد.

 

I have a runny nose.

 

114- بثورات پوستي دارم.

 

I have a rash (in my skin).

 

115- در قفسه سينه ام احساس فشار ميكنم.

 

I have a tightness in my chest.

 

116- اولين بار كي متوجه شديد كه اين حالت را داريد؟

 

When did you first notice this condition?

 

117- براي پيشگيري از حملات بعدي (مانند حمله آسم) بايد از يك اسپري استفاده كنيد.

 

To prevent further attacks you need to use an aerosol spray

 

118- شما باید در بیمارستان بستری شوید.

 

You need to be admitted to hospital.

 

119- برای شستشو باید از صابونهای ملایم استفاده کنید (بوی تند نداشته باشند).

 

You should use a mild soap when washing your skin.

 

120- ورزشهایتان را باید ادامه دهید.

 

You should continue to your exercises.

 

121- از درد ناحیۀ قفسۀ سینه رنج میبرم.

 

I am suffering from a chest pain.

 

122- متوجه شده ام که هنگام ورزش نفسم تنگ میشود.

 

I have noticed that I am short of breath when I exercise.

 

123- آیا با قطع ورزش تنگی نفستان از بین می رود؟

 

Is your shortness of breath relieved by stopping exercise?

 

124- دستها و پاهایم ورم کرده اند.

 

My hands and feet are swollen.

 

125- وزنم کم / زیاد شده است.

 

I have lost / gain weight.

 

126- درد تیر کشنده ای در گردنم وجود دارد.

 

There is a radiating pain in my neck.

 

127- آیا متوجه شده اید که ضربانی در ناحیه گردن احساس کنید.

 

Have you noticed that you feel throbbing in your neck?

 

128- آیا متوجه شده اید که اخلاط خونی داشته باشید؟

 

Have you noticed any cough up blood?

 

129- احساس خستگی بیش از حد داردم.

 

I feel an excessive fatigue.

 

130- گویا نبضم سریع میزند.

 

As if I have a rapid pulse.

 

131- برای کند کردن ضربان قلبتان باید این دارو را مصرف کنید.

 

You should take this medication to slow down your heart rate.

 

132- ضربان قلبم نا منظم است.

 

I have an irregular pulse

 

133- میخواهم دندانم را جرم گیری کنم.

 

I would like to have my teeth scaled (cleaned).

 

134- دندانم کرم خورده است.

 

I have a chipped tooth.

 

135- پر شدگی دندانم افتاده است.

I lost a filling.

 

136- هنگامی که روی دندان فشار وارد میشود دردش بیشتر میگردد.

The pain is worse when the tooth is pressed on.  

13۷- لطفا وضع کلی سلامت جسمی اتان را به من بگوئید.

Please tell me about your general state of health.

۱38- دندانتان باید کشیده شود.

Your tooth needs to be extracted.

139- آیا دندانتان نسبت به سرما حساس است.

Is your teeth sensitive to cold?

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات

سایت ابزارها قالب

آموزگار رایگان

تبلیغات شما در اینجا

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  کدام بخش سایت برای شما مفیدتر بود؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 996
 • کل نظرات : 136
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 745
 • آی پی امروز : 159
 • آی پی دیروز : 159
 • بازدید امروز : 353
 • باردید دیروز : 423
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,166
 • بازدید ماه : 10,756
 • بازدید سال : 37,801
 • بازدید کلی : 3,985,303
 • کدهای اختصاصی